payrollingzzp.com

Payrolling ZZP

Welkom op de website met uitleg en informatie over payrolling voor een zzp-er in Nederland.

Bent u als hardwerkende zzp-er op zoek naar informatie over payrolling? Zoekt u een payrollingbedrijf voor uw administratie? Of wilt u een offerte over payrolling ontvangen? Stopt u dan met verder zoeken! ‘Payrolling ZZP’ is namelijk de website, die u hierbij verder kan helpen. Hieronder treft u daarom allereerst beknopte informatie over o.a. de voor- en nadelen en kosten van payrolling voor een zzp-er in Nederland aan.

Meer informatie over payrolling ZZP

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer uitleg en informatie over payrolling voor een zzp-er in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte over payrolling voor een zzp-er op maat aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payrolling voor u als zzp-er en de bijbehorende payrollingtarieven in Nederland.

Vraag een gratis offerte over payrolling voor een zzp-er aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Payrolling ZZP?

Werken als zzp-er (soms noodgedwongen) is steeds meer toegenomen in Nederland. Een belangrijk aspect hierbij is de vrijheid om zelf te bepalen wat en hoe u het wilt doen. Zeker dankzij de crisis groeide de laatste jaren het aantal mensen, dat koos voor een zelfstandige onderneming of eenmanszaak sterk. De zogeheten Zelfstandigen Zonder Personeel, kortweg ZZP, is daardoor een steeds belangrijkere rechtsvorm in de Nederlandse economie geworden. Door zowel bedrijven als particulieren wordt er hierdoor steeds vaker de hulp van een zzp-er ingeschakeld.

Werken als zzp-er in Nederland, heeft voor u ook een aantal nadelen:

1. Ziekte;
2. Onzekerheid;
3. Opdrachtgevers die niet of (te) laat betalen;
4. Administratieve lasten.

Bij payrolling worden deze administratieve en financiële werkzaamheden/onzekerheden door een payrollingbedrijf overgenomen. Zij controleert o.a. of u als zzp-er voldoet aan de wettelijke eisen voor zelfstandigheid. Hierdoor worden opdrachtgevers achteraf niet met arbeidsrechtelijke en/of fiscale claims geconfronteerd. Een payrollingbedrijf laat bedrijven (opdrachtgevers) en zzp-ers daardoor op een correcte manier in Nederland samenwerken. Zodat u als zzp-er en ‘vrije ondernemer’ in Nederland kan blijven bepalen voor wie, wanneer en waar u wilt werken.

Vraag een gratis offerte over payrolling voor een zzp-er aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wet DBA en Payrolling ZZP

Met de invoering van de wet DBA op 1 mei 2016 werd de VAR afgeschaft. Hiervoor in de plaats zijn de modelovereenkomsten tussen de opdrachtgever en een zzp-er gekomen. In de (door de Belastingdienst goedgekeurde) modelovereenkomsten maken opdrachtnemer en opdrachtgever samen afspraken over de uit te voeren opdracht en samenwerking. Zolang een opdrachtnemer en opdrachtgever zich tijdens de uitvoering van de opdracht (in de praktijk) houden aan de afspraken en inhoud conform deze modelovereenkomst is het een ‘werk buiten dienstbetrekking’. Op grond van deze overeenkomst toetst de Belastingdienst namelijk (achteraf) of de opdrachtgever al dan niet loonheffingen moet inhouden en alsnog premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet moet betalen. Let op: werken met modelovereenkomsten is niet verplicht

Voor zzp-ers is naast een modelovereenkomst het ook verstandig om direct zijn/haar algemene voorwaarden aan de opdrachtgever te laten zien en ondertekenen. Algemene voorwaarden zijn de regels die een zzp-er standaard wilt laten gelden bij het sluiten van een overeenkomst.

Modelovereenkomst

Als een opdrachtgever een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst met een zzp-er heeft afgesloten:

    1. Hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet af te dragen;
    2. Is de zzp-er/opdrachtnemer niet verzekert voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA).

De feitelijke werkzaamheden moeten, conform in de modelovereenkomst overeengekomen werkzaamheden, worden uitgevoerd. Als blijkt, dat dit niet het geval is én de Belastingdienst toont aan dat er toch van een echte of fictieve dienstbetrekking sprake is. Moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en premies werknemersverzekeringen en bijdrage zorgverzekeringswet betalen.

Kenmerken van een loondienst/-dienstbetrekking zijn:

    1. Persoonlijke arbeid verrichten;
    2. Gezag (leiding, toezicht en inhoudelijke instructies, maar ook bedrijfskleding en gereedschap);
    3. Beloning.

Als 1 van bovenstaande 3 kenmerken niet aanwezig is, dan is er sprake van ‘werk buiten dienstbetrekking’. Met andere woorden: vrije vervanging is een belangrijk kenmerk. De opdrachtnemer (lees zzp-er) moet zich namelijk vrij kunnen laten vervangen. Zonder eerst toestemming of overleg met de opdrachtgever te hebben. Gezag is ook een heel belangrijk kenmerk. Waar ligt namelijk de grens tussen aanwijzingen en werkafspraken versus instructies en leiding. De opdrachtnemer moet namelijk zelf kunnen bepalen ‘hoe’ hij/zij het werk uitvoert. De opdrachtgever mag wel aangeven ‘wat’ er moet gebeuren.

Ontwikkelingen wet DBA

Sinds de start van de wet DBA werd duidelijk dat de arbeidswetgeving niet meer bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers paste. Het toenmalige kabinet onderzocht daarom of de arbeidswetgeving herijkt moest worden. De resultaten van dit ambtelijk onderzoek zijn uiteindelijk in het toenmalige formatieproces meegenomen. In het regeerakkoord van oktober 2017 is er daardoor afgesproken dat de Wet DBA moet worden vervangen. De nieuwe regels moeten namelijk straks vooral duidelijkheid voor opdrachtgevers, wanneer ze iemand wel of niet als zelfstandige kunnen inhuren, scheppen. Het regeerakkoord van 2017 bevatte daardoor uiteindelijk drie criteria:

1. Het tarief dat een opdrachtgever betaalt;
2. De lengte van de opdracht;
3. De aard van de werkzaamheden.

Met name onzekerheden omtrent het minimumtarief en het begrip ‘reguliere werkzaamheden’ vragen om meer uitwerking door de huidige regering. Er is namelijk nog steeds geen jurisprudentie over wat onder deze term valt. Bovendien is ‘regulier’ niet overal namelijk hetzelfde. Er is een groot verschil tussen een ICT’er bij een bank en een ICT’er die een kassasysteem installeert bij een bakker. Het kabinet wil daarom ook onderzoeken of het met de criteria ‘duur’ en ‘tarief’ kan volstaan. Daarnaast staat de nieuwe wet mogelijk ook op gespannen voet met Europese wet- en regelgeving.

Alle bovenstaande onduidelijkheden, kritieken en wijzigingen moeten, zoals het er nu voorstaat uiteindelijk tot de nieuwe zzp-wet leiden. In de tussentijd is en blijft payrolling dus nog altijd een eenvoudige manier, voor zowel opdrachtgevers als zzp-ers om 100 procent ‘DBA-zorgeloos’ te kunnen ondernemen. Als u daarom nu bij ons, ‘Payrolling ZZP’, van payrolling gebruikmaakt, hoeft u zich nu (wet DBA) en straks geen rekening met de nieuwe zzp-wet te houden.

Update wet DBA 1 januari 2022

De overheid waagt een nieuwe poging om een duidelijk verschil te maken tussen werknemers en zelfstandigen. Het Wetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring bevat een minimumtarief voor zelfstandigen van € 16,- per uur en een regeling voor een zelfstandigenverklaring. Daarnaast moet er een webmodule voor een opdrachtgeversklaring komen.

De voorwaarden waaraan de genoemde zelfstandigenverklaring moet gaan voldoen zijn:

1. De zelfstandige heeft een minimum uurtarief van € 75,-.
2. De opdracht is voor maximaal 1 jaar aangegaan.
3. De zelfstandige is ingeschreven in de Kamer van
Koophandel.
4. De zelfstandigenverklaring is door zowel de zelfstandige als
diens opdrachtgever ondertekend.

Digitale webmodule

De regering wil voor alle andere zelfstandigen een digitale webmodule invoeren. Hiermee kan door het beantwoorden van een aantal vragen een opdrachtgeversverklaring worden gegenereerd. Deze opdrachtgeversverklaring geeft zelfstandigen en hun opdrachtgevers zekerheid dat zij geen loonheffing en werknemersverzekeringen hoeven in te houden.

Het uitstel van de handhaving van de wet DBA was verlengd tot 1 oktober 2021. Inmiddels is ook deze termijn verlengd. Een nieuwe einddatum is niet bekend. Wel is duidelijk dat het uitstel zal blijven duren, zolang er geen nieuwe regering is.

Kortom, wordt vervolgd!

Vraag een gratis offerte over payrolling voor een zzp-er aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Waarom Payrolling ZZP?

Om als zzp-er in Nederland te werken, brengt een aantal nadelen met zich mee. Te weten ziekte, onzekerheid en opdrachtgevers die niet of (te) laat betalen. Vandaar dat de volgende redenen voor onze payrolling klanten doorslaggevend zijn om voor hun administratie van onze Payrolling ZZP dienstverlening gebruik te maken:

1. Minder ondernemersrisico’s;
2. Vrij ondernemerschap;
3. Zelf bepalen uurtarief;
4. Geen debiteurenbeheer;
5. Geen facturatie;
6. Geen rompslomp van een boekhouding;
7. Snelle uitbetaling;
8. Voordelen sociaal vangnet (WW, ZW en WIA);
9. Geen omkijken sociale premies en loonbelasting;
10. Pensioenopbouw.

Kortom met ‘Payrolling ZZP’ kunt u zich weer focussen op acquisitie. En heeft u de vrijheid van een zelfstandig ondernemerschap in combinatie met de zekerheid van het in loondienst zijn.

Wat kost Payrolling ZZP?

Bij payrolling berekent een payrollingbedrijf voor haar dienstverlening een vergoeding. Vaak is dit een percentage over het totale factuurbedrag
(3-5%). Dit betekent dat een payrollingbedrijf een percentage zal inhouden op het bedrag dat zij namens u als ‘zzp-er’ aan uw opdrachtgever zal facturen. Let u echter wel op, dat sommige payrollingbedrijven u ook nog een minimummarge per factuur of opstartkosten kunnen doorberekenen!

Over Payrolling ZZP

Wij van ‘Payrolling ZZP’ kunnen elke zzp-er in Nederland een passende payrollingconstructie tegen een scherp payrollingtarief aanbieden.

Vraagt u daarom nu snel direct een geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte over payrolling voor een zzp-er op maat bij ons aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie over payrolling voor u als zzp-er dan binnen 24 uur!

Vraag een gratis offerte over payrolling voor een zzp-er aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollingbedrijven in Nederland

Enkele van de volgende payrollingbedrijven bieden net als ons van ‘Payrolling ZZP’ ook hun payrollingdiensten aan zzp-ers aan. Sommige zijn net als ons in payrolling voor zzp-ers, freelancers en interimmers in Nederland gespecialiseerd.

Payrollingbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll. Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services. Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Voordelen van Payrolling ZZP

Naast de bovengenoemde redenen zijn ook de volgende payrolling voordelen voor veel zzp-ers en/of opdrachtgevers in Nederland doorslaggevend om van payrolling gebruik te maken.

1. Combinatie vrijheid ondernemerschap en zekerheden loondienstverband;
2. Besparing op de administratieve last;
3. Geen arbeidsrechtelijk of fiscaal risico;
4. Geen debiteurenrisico meer;
5. Garant staan voor salaris door payrollingbedrijf;
6. Verzekerd voor de Ziektewet, de Werkloosheidwet en WIA;
7. Geen rechtsvorm nodig;
8. Geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
9. Geen BTW nummer nodig;
10. Expertise bij vragen over de administratie;
11. Formaliteiten worden snel afgehandeld.

Nadelen van Payrolling ZZP

U heeft geen eigen onderneming, wanneer u als zzp-er voor payrolling bij een payrollingbedrijf kiest. U bent immers formeel in dienst van het payrollingbedrijf. Dit betekent dat u door de Belastingdienst als werknemer wordt gezien en niet als zelfstandige ondernemer. U voldoet daarmee niet aan de voorwaarden, die de Belastingdienst stelt aan bepaalde aftrekposten. Zoals de zelfstandigenaftrek en investeringsaftrek.

Payrolling kan voor wat betreft de fiscale ondernemersvoordelen, dus daarom fiscaal nadelig voor u als zzp-er zijn. Hieronder hebben wij nog even de eventuele nadelen van payrolling voor u als zzp-er op een rijtje gezet.

1. Geen ondernemersaftrek;
2. Geen evt. startersaftrek;
3. Kosten (% factuurbedrag);
4. Geen zelfstandig ondernemer Belastingdienst;
5. Soms minder professionele uitstraling;
7. Geen Sligro- of Macro-pas meer.

Geen/wel ondernemersaftrek bij Payrolling ZZP?

Als u als zzp-er in aanmerking wilt komen voor de ondernemers- en startersaftrek. Moet u jaarlijks minimaal 1.225 uur (2022) voor uw zaak werken. Wordt u echter door het payrollingbedrijf voor de door u gewerkte uren uitbetaald, dan bent u volgens de Belastingdienst vaak in dienst als werknemer.

Deze payrolling uren tellen voor de Belastingdienst namelijk niet voor uw urencriterium als zzp-er mee. Toch maakt u als zzp-er uren, die u aan uw zaak besteedt. O.a. uren bij opdrachtgevers die niet met payrolling worden verloond, houden en bijwonen van presentaties, bezoeken van congressen, beurzen of netwerkbijeenkomsten, acquisitie, offertes maken, reisuren etc..

Voorbeeld wel/geen ondernemersaftrek

Stel u werkt 18 uur bij payrolling opdrachtgevers en steekt daarnaast 22 uur in uw eigen zaak (zie bovenstaande activiteiten en andere ondernemersactiviteiten). In dat geval profiteert u als zzp-er bij payrolling niet van de fiscale ondernemersvoordelen bij de Belastingdienst. U voldoet dan namelijk niet aan het urencriterium van de Belastingdienst (zie onderstaande berekening).

Berekening ondernemersaftrek

U neemt namelijk 4 weken vakantie op per jaar, dan maakt u volgens de Belastingdienst maar 1.056 (48 weken x 22 uur) ondernemersuren. Dit is dan niet genoeg om in aanmerking te komen voor de ondernemers- en eventuele startersaftrek bij de Belastingdienst. Komt u echter voor beide niet in aanmerking, dan kan dit een financieel nadeel van enkele duizenden euro´s voor u als zzp-er betekenen.

Echter voor veel van onze payrolling klanten weegt het bovengenoemde nadeel niet tegen het voordeel van verzekerd tegen onder meer arbeidsongeschiktheid, ziekte en werkloosheid bij payrolling te zijn op. Doordat zij voor de payrolling uren, die zij bij hun payrolling opdrachtgevers maken, bij ons op de payroll staan. Sluiten zij namelijk ook geen AOV-verzekering voor deze uren af. Dit scheelt hen dan enkele honderden euro’s per maand aan premies. Kortom door het mislopen van aftrekposten bij de belastingdienst, houden zij jaarlijks misschien netto minder over. Maar zijn ze wel (deels) verzekerd!

Wat u als zzp-er in bovengenoemde gevallen v.w.b. payrolling moet doen, is per situatie verschillend. U kunt er voor kiezen om extra uren in uw zaak te steken. Met wat meer uren profiteert u namelijk wel van de fiscale ondernemersvoordelen bij de Belasting. Of u besluit minder payrolling uren bij uw opdrachtgevers te maken. Zodat u als zzp-er wel aan het urencriterium van de Belastingdienst voldoet. Vraag daarom nu een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte over payrolling voor u als zzp-er bij ons aan!